„ZPÍVÁNKY“

program je součástí třídního vzdělávacího programu 1. třídy Berušek každé sudé pondělí v měsíci od 9:30 hod. do 10:00 hod. pod vedením paní uč. Pitnerové a Adamcové

– rozvíjí rytmus, rytmické vnímání, pohybovou koordinaci a sladění hudby s pohybem

 

„POHYBOVÉ ČINNOSTI“

program je součástí třídního vzdělávacího programu 2. třídy Motýlků každé sudé pondělí v měsíci od 8:30 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Servusové

– rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti

 

„TVOŘENÍČKO“

program je součástí třídního vzdělávacího programu 2. třídy Motýlků každý lichý čtvrtek v měsíci od 8:30 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Bělkové

-rozvíjí jemnou motoriku, tvořivost a fantazii

 

„MOTORÁČEK“ 

program je součástí třídního vzdělávacího programu 3. třídy Sluníček každé sudé pondělí v měsíci od 8:15 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Vedmochové

-rozvíjí jemnou motoriku, hrubou motoriku a grafomotoriku, preventivní program pro úspěšné zahájení školní docházky

 

„TANCUJ S NÁMI ….“

program je součástí třídního vzdělávacího programu 3. třídy Sluníček každé liché pondělí v měsíci od 9:00 hod. do 10:00 hod. pod vedením paní uč. Kubíčkové

– rozvíjí pohybovou koordinaci a vnímání rytmu, sladění pohybu s hudbou