1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) →  550,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
  2. celodenní strava → 36,- Kč, děti starší 6-ti let 38,- Kč – platby zálohově vždy do 15.toho měsíce, počet odhlášených obědů ten měsíc se vyrovnává ihned následující měsíc

kalkulace stravného:

  • 9,- Kč – ranní svačina
  • 19,- Kč – oběd
  • 8,- Kč – odpolední svačina

polodenní strava bez odpolední svačiny → 28,- Kč

  • 9,- Kč – ranní svačina
  • 21,- Kč – oběd
  • 8,- Kč – odpolední svačina

polodenní strava bez odpolední svačiny → 30,- Kč

 

Směrnice ke školnému od 1.9.2021.