Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště Libušinka. Byla postavena v roce 1977. Je to jednopatrová budova obklopena školní zahradou, kde se nachází tři třídy.

V přízemí jsou děti od 2 a ½ – do 4let, v prvním patře jsou děti od 4 – 7 let. Třídy jsou moderně vybaveny nábytkem, který vyhovuje věku dětí, taktéž sociální zařízení.

Škola je umístěna v prostorné zahradě, která byla v roce 2015 revitalizována a doplněna novými herními prvky v přírodním stylu. Vzrostlé stromy zde tvoří přirozenou ochranu před slunečním zářením. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která v roce 2018 získala certifikát „Zdravá školní jídelna.“