Seznam webových stránek, vhodných pro využití v práci mateřské školy

 

Nakladatelství Portál

www.portal.cz

Seznámení s aktualitami, knižními novinkami.
Jednotlivé části katalogu podle témat ke stažení v pdf: př. management, hry a cvičení, pedagogika, pro děti,..
Systém slev v knihkupectvích Portál.

Dokumenty
www.msmt.cz
Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.
Právní výklad k rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona.
Všechny zákony, nařízení vlády, právní předpisy.

Dramatická výchova
www.drama.cz
Činnost sdružení pro tvořivou dramatiku – pořádání a organizování vzdělávání v oboru dramatické výchovy, přehlídek a dílen dětského a mladého divadla a přednesu, ediční činnost…
Podíl na pořádání celostátní přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dílny dětských recitátorů.
Pokračovací kurzy zaměřené na různé oblasti dramatické výchovy – práci s příběhem a strukturování dramatické práce, hlasovou výchovu, hereckou výchovu, práci s literaturou v dramatické výchově, dramaturgické dílny atd.

Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů
www.rvp.cz
Metodický portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.Základem je pestrost, komplexnost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost.

Ústav pro informace ve vzdělávání
www.uiv.cz
Odkazy na MŠMT, národní pedagogickou knihovnu Komenského, Nakladatelství TAURIS je divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání, příspěvkové organizace přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahuje portál pro školství a vzdělávání.

Česká školní inspekce
www.csicr.cz
Kontakty, organizační struktura ČŠI.
Užitečné odkazy, na co stále ptají rodiče, učitelé.
Inspekční zprávy, tematické plány, kriteria hodnocení.

Národní institut pro další vzdělávání
www.nidv.cz
Investice pro rozvoj vzdělávání,programová nabídka pro pedagogické pracovníky.
Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Ediční činnost.

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
www.ippp.cz
Soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství;
provádí analýzy a průzkumy související s poskytováním poradenských služeb a s pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání;
vytváří koncepce vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb;
organizuje aktivity dalšího vzdělávání odborných pracovníků poskytujících služby poradenství ve školství;
zabezpečuje přenos odborných informací z oblasti poradenství ve školství;
připravuje a vydává metodické publikace a informační materiály z oblasti poradenství ve školství.