Akce se odkládají po dobu uzavření provozů MŠ na později.

 

Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.


AEC v1.0.4

Podzim 

 •   Podzimní hrátky (projektové dny – využití ovoce a zeleniny pro tvořivou                činnost s dětmi, úklid a uspání zahrady)
 •   Dýňování –  výroba dýní, strašidelné hrátky v MŠ
 •   Uspávání broučků a lampionový průvod (odpoledne pro rodiče s dětmi)

Zima

 • Čertování s čerty
 • Vánoční tvořeníčko (odpoledne pro rodiče s dětmi)
 • Advent v MŠ (seznamování se s tradicemi a zvyky, vánoční nadílka – hry s novými hračkami)
 • Masopust (masopustní tradice a karneval)

Jaro

 • Vítání jara na školní zahradě (projektové dny – setí a sázení)
 • Den Země
 • Velikonoce v MŠ (velikonoční zvyky a tradice, zdobení velikonočního stromu na nám.TGM)
 • Čarodějnický rej v MŠ
 • Den rodin (odpoledne pro rodiče s dětmi na školní zahradě)

Léto

 • Den dětí
 • Sportovní den
 • Zahradní slavnost (pasování předškoláků na školáky, loučení se školním rokem)
 • Školní výlet

Během školního roku se děti účastní doplňkový akcí:

 • divadelní představení v MŠ
 • projektové dny v MŠ – předškolní a střední děti
 • divadelní představení v Městském divadle – předškolní děti
 • divadelní představení Agentury Jana Lazara
 • návštěva Lidové hvězdárny
 • návštěva Městské knihovny Prostějov
 • návštěva Muzea a galerie v Prostějově
 • návštěva dopravního hřiště
 • výukové programy v Ekocentru Iris apod.- předškolní a střední děti
 • předplavecký výcvik – předškolní děti